přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Spolupráce

Spolupráce

V rámci investičních projektů realizovaných v Karlovarském kraji je možné navázat spolupráci s vědeckovýzkumnými institucemi, klastrovými iniciativami apod. 

Vědeckovýzkumné instituce

V Karlovarském kraji má sídlo pouze Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Pokud máte zájem o navázání spolupráce s jinými vysokými školami nebo vědeckovýzkumnými subjekty (ústavy, firmy) mimo region, obraťte se na pracovníky KARP.

Inovační infrastruktura

Klastrové iniciativy

V současné době nefunguje v Karlovarském kraji žádný klastr, ale v některých oborech působí řada významných firem, které mají potenciál pro vznik klastrového seskupení. V případě zájmu o tyto aktivity se obraťte na pracovníky KARP.

 
 
 
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji

Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
Závodní 278,
360 18 Karlovy Vary
Podnikatelský inkubátor KANOV, 4. patro