přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > O Karlovarském kraji > Průmysl a služby

Průmysl a služby

Poloha kraje je ve středu Evropy při hranicích s Německem, spolkovými zeměmi Bavorsko a Sasko. Jeho vnitřní potenciál je významným předpokladem pro budoucí úspěšný rozvoj celého regionu. Karlovarský kraj je nejmenším ze čtrnácti územně samosprávných celků ČR. Sídelním městem kraje jsou Karlovy Vary s ucelenou řadou regionálních institucí.  

Struktura hospodářství  kraje je velmi rozmanitá. Řada odvětví je pro Karlovarský kraj tradiční (výroba porcelánu, skla a keramiky, textilní a oděvní průmysl, automobilový průmysl, výroba potravin a nápojů, strojírenství a kovovýroba, chemický průmysl a těžba nerostných surovin).

Karlovarský kraj je rovněž známý dlouhou a bohatou průmyslovou tradicí doloženou mj. již od středověku existující těžbou nejrůznějších nerostných surovin (např. cín, stříbro, kaolin, hnědé uhlí), nejstarší porcelánkou v Čechách založenou r. 1792, již v dobách Rakouska-Uherska založenou chemickou a textilní výrobou atd.

Jako tradiční průmyslovou oblastí Karlovarského kraje je nejznámější Sokolovsko, s významnými odvětvími jako je energetika a těžba energetického uhlí, chemický a strojírenský průmysl, textilní a oděvní průmysl a dále výroba stavebních hmot.

Území Sokolovska probíhá postupnou hospodářskou restrukturalizací směrem k novým průmyslovým odvětvím (elektrotechnika a elektronika), ušlechtilému využívání energetických zdrojů. Větší důraz je kladen na cestovní ruch a volnočasové aktivity obyvatel i návštěvníků kraje. Transformace Sokolovska je prezentována rozsáhlými pozitivními přeměnami s vazbou na obnovu krajiny v rámci zahlazování důsledků těžby hnědého uhlí na vytěžených lokalitách (např. rekultivace a revitalizace krajiny v podobě jezer v řádu desítek a stovek hektarů, golfových hřišť, parků, lokalit pro bydlení, volnočasové a nové podnikatelské aktivity).

Zpracovatelský  průmysl má dlouhou tradici na Ostrovsku (strojírenský, elektrotechnický, dřevozpracující a elektrotechnický průmysl), Chebsku (strojírenství, výroba hudebních nástrojů, výroba keramických a stavebních hmot), Ašsku (textilní a oděvní průmysl, strojírenství). Nově se zde rozvíjí průmysl zpracování plastových hmot. Kraslicko je známé výrobou hudebních nástrojů např. značky Amati a Strunal, strojírenstvím  a textilním průmyslem.

Dominantní  postavení v Karlovarském kraji má lázeňství (nejvyšší koncentrace lázeňských míst v ČR) a navazující cestovní ruch, doprava a služby. Na území kraje se nachází světoznámé lázně Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart a unikátní lázně Jáchymov. S lázeňstvím je spojena významná část cestovního ruchu kraje, který využívá kvalitní síť ubytovacích a stravovacích zařízení převážně vyšších kategorií.  Spolu s léčivými teplými a studenými prameny, které předurčily rozvoj lázeňství, je kraj neobvykle bohatý i na přírodní minerální vody, z nichž nejznámější jsou prodávány pod značkou Mattoni, Magnezia a Korunní.

 
 
 
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji

Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
Závodní 278,
360 18 Karlovy Vary
Podnikatelský inkubátor KANOV, 4. patro