přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > O Karlovarském kraji > Dopravní a technická infrastruktura

Dopravní a technická infrastruktura Karlovarského kraje

Schéma přechodů státní hranice

Schéma přechodů státní hranice

Silniční síť

Hlavní silniční  tepnou Karlovarského kraje je dálnice II. třídy D6, Cheb - Sokolov - Karlovy Vary. Dálnice je propojena s Německem (přes silniční přechod Schirding) silnicí I/6 od Chebu a z Karlových Varů je dálnice napojená opět silnicí I/6 s Prahou.

Další významné silniční komunikace v kraji jsou silnice I/13 (Karlovy Vary – Most – Teplice – Děčín – Liberec – Frýdlant – Polsko), I/20 (Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice), I/21 (SRN/Plavno – Cheb – Mariánské Lázně – dálnice D5), I/25 (Karlovy Vary – Ostrov –SRN/Chemnitz) a I/64 (Cheb – Aš – SRN/Selb). Všechna důležitá a větší města kraje spojuje rovněž hustá síť silnic II. a III. třídy (v majetku Karlovarského kraje), přičemž ty nejdůležitější z nich v posledních letech prošly nebo v současnosti procházejí výraznou rekonstrukcí a modernizací.

Schéma viz fotogalerie na konci stránky »

Železniční síť

Karlovarský kraj disponuje dostatečně hustou sítí železnic. Hlavními železničními tratěmi jsou elektrifikované tratě č. 179/170 (SRN/Bayreuth – Cheb – Mariánské Lázně – Plzeň – Praha) a 140 (Cheb – Sokolov – Karlovy Vary – Chomutov, která jako trať č. 130 pokračuje do Ústí nad Labem a odtud dále do Prahy případně na sever do SRN/Drážďany). Z méně významných tratí lze zmínit například tratě 149 (Karlovy Vary – Mariánské Lázně), 145 (Sokolov – Kraslice – SRN/Klingenthal), 142 (Karlovy Vary – Nejdek –SRN/Johanngeorgenstadt) nebo 148/147 (Cheb – Františkovy Lázně – Vojtanov – SRN/Bad Brambach). Provozovatelem  veřejné železniční dopravy v kraji je společnost České dráhy, a.s.

Schéma viz fotogalerie na konci stránky »

Letiště

Karlovarský kraj disponuje jediným veřejným civilním mezinárodním letištěm v České republice na západ od Prahy. Letiště se nachází  4,5 km od Karlových Varů, největšího města kraje a v posledních letech prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Cílem této modernizace bylo zvýšení technické úrovně na standardy obvyklé u letišť této kategorie a zvýšení kapacity letiště, včetně přípravy na provoz a odbavování cestujících v rámci tzv. schengenského prostoru, neboť na letišti je prováděno celní a pasové odbavení cestujících. Více informací o letišti, etapách jeho modernizace i letovém řádu naleznete na stránkách Letiště Karlovy Vary. Pro všeobecné letectví lze v Karlovarském kraji využívat i letiště v Chebu, Mariánských Lázních a Toužimi.

Schéma viz fotogalerie na konci stránky »

Technická infrastruktura

Karlovarský kraj se může pochlubit jedním z nejvyšších podílů obcí i obyvatel v České republice, kteří jsou napojeni na veřejný vodovod, kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Většina domácností a podniků je napojena na rozvody elektřiny a plynu.

Schéma viz fotogalerie na konci stránky »

 

Fotografie

Schéma silniční sítě

Schéma silniční sítě

Schéma železniční sítě

Schéma železniční sítě

 
Schéma letecké dopravy

Schéma letecké dopravy

Schéma přenosové soustavy el. energií

Schéma přenosové soustavy el. energií

 
Schéma plynovodní sítě

Schéma plynovodní sítě

Schéma kanalizační sítě

Schéma kanalizační sítě

 
Schéma skupinových vodovodů

Schéma skupinových vodovodů

Schéma telekomunikačních zařízení

Schéma telekomunikačních zařízení

 
 
 
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji

Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
Závodní 278,
360 18 Karlovy Vary
Podnikatelský inkubátor KANOV, 4. patro