přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Podpora > Investiční pobídky v ČR

Investiční pobídky v ČR

Investoři, kteří umístí svoji investici na území České republiky, mohou získat podporu ve formě investičních pobídek. O investiční pobídky může žádat jak česká, tak i zahraniční právnická nebo podnikající fyzická osoba. Příjemcem investičních pobídek může být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky.

Podporované oblasti:

  • Průmysl - zavedení nebo rozšíření výroby v oborech zpracovatelského průmyslu
  • Technologická centra - vybudování nebo rozšíření VaV centra
  • Centra strategických služeb - zahájení nebo rozšíření činnosti
    • centra sdílených služeb
    • centra pro tvorbu software
    • high-tech opravárenského centra

Zákon pro každou aktivitu stanovuje podmínky, které je potřeba splnit, aby mohl investor o investiční pobídku požádat. V případě každé aktivity platí, že podmínky musí být splněny do tří let od data udělení investičních pobídek (tj. od vydání rozhodnutí o příslibu investičních pobídek).

Pro všechny typy aktivit také platí, že příjemce nezahájí práce na projektu (tj. nepořídí žádný majetek včetně objednávek strojů a nezahájí stavební práce) před vydáním potvrzení o registraci záměru CzechInvestem a že příjemce zachová podpořený majetek a pracovní místa po celou dobu čerpání veřejné podpory, nejméně však po dobu 5 let.

Manuál investičních pobídek - více informací

Metodika vyhodnocení územních nároků průmyslových zón - více informací

 
 
 
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji

Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
Závodní 278,
360 18 Karlovy Vary
Podnikatelský inkubátor KANOV, 4. patro