přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > O Karlovarském kraji > Obyvatelstvo a trh práce

Obyvatelstvo a trh práce v Karlovarském kraji

Základní charakteristiky lidských zdrojů v Karlovarském kraji

Lidské zdroje v Karlovarském kraji lze ve srovnání s ostatními kraji České republiky stručně charakterizovat jako relativně mladou populaci, s nižší průměrnou vzdělanostní úrovní (zejména díky nižšímu podílu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva než je celostátní průměr) a s vyšším podílem v kraji žijících a pracujících cizinců.

V kraji působí řada středních odborných škol, zaměřených celá desetiletí na vzdělávání v místních tradičních odvětvích a oborech, mnohdy specifických pro Karlovarský kraj. Vedle takto orientovaných vzdělávacích institucí se v posledních letech v kraji objevuje řada dalších, zejména vysokoškolských institucí, jenž zde v nedávné minulosti vznikly nebo zde zahájily (a nadále rozvíjejí) své aktivity včetně vzdělávacích. I přes to, že kraj je populačně nejmenším v České republice (avšak s dlouhodobým mírným nárůstem populace), jeho geografická poloha a budovaná dopravní infrastruktura z něj činí zajímavé místo pro investice, podnikání a bydlení.

Obyvatelstvo

Nezaměstnanost

 Věková a vzdělanostní struktura

Struktura zaměstnanců podle vzdělání 

  • Zaměstnaní v NH a míra zaměstnanosti podle věkových skupin a vzdělání v Karlovarském kraji - statistika ČSÚ >> 

Průměrná výše mezd  

 

Další statistické informace o kraji

 

 

Soubory ke stažení

 
 
 
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji

Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
Závodní 278,
360 18 Karlovy Vary
Podnikatelský inkubátor KANOV, 4. patro