přeskočit k navigaci »

Průmyslová plocha Skalná

širší vztahy
 
město: Skalná
Počet obyvatel obce: 1.924
Katastrální území: Skalná (748102)
Okres: Cheb
Rozloha lokality (ha): cca 2.60, volných:2.60
Cena za m2: 100,-
Typ lokality: lokalita pro investiční výstavbu
Počet parcel: 2
Vlastnické vztahy Počet vlastníků Podíl na vlastnictví v % Omezení vlastnických práv:
Soukromé 0 0% žádná
Obecní 1 100% žádná
Státní 0 0% žádná
Církevní 0 0% žádná
Neurčeno 0 0% žádná
Celkem vlastníků 1  

Stručná charakteristika:

Průmyslová plocha se nachází v okrajové části města Skalná, okres Cheb, podél silnice II/213. Plocha o rozloze 2,6 hektarů prozatím není napojená na inženýrské sítě, ty jsou ale v dosahu 100 metrů od zájmového území. Plocha je ve vlastnictví města Skalná, jehož radnice je otevřená dalším investicím a vítá spolupráci s podnikatelským sektorem. Mezi firmy, které jsou již v obci zasídlené, patří např. LUKAS CZ spol. s r.o., Skaldo a.s., BS Kovoobrábění s.r.o..

 

*Poslední aktualizace: 06/2017

 

Využití lokality dle ÚPD: výroba - lehký průmysl
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality: zařízení a areály pro výrobu, třídění a skladování předmětů
Podíl zemědělského půdního fondu: 100 %
Územně plánovací dokumentace: ano Geoportál
Územní rozhodnutí: ano
Investiční záměry: ne
Podpora z veřejných zdojů: ne
Ekologická zátěž: ne
Občanská vybavenost:

MŠ, ZŠ, praktický lékař, dětský lékař, stomatolog, městká knihovna, pošta, sportovní hala

Napojení na sítě technické infrastruktury:

Vodovod: ne - možnost napojení ve vzdálenosti cca. 100 m
Kanalizace: ne - možnost napojení ve vzdálenosti cca. 100 m
Plynovod: ne - možnost napojení ve vzdálenosti cca. 100 m
Elektřina: ne - možnost napojení ve vzdálenosti cca. 100 m
Teplo: ne - možnost napojení ve vzdálenosti cca. 100 m
Telekomunikace: ne - možnost napojení ve vzdálenosti cca. 100 m

Dopravní napojení:

Dálnice: ano - D6 - 12 km, A93 - 25 km
Silnice I.třídy: ano - I/21 (E49) 5km
Silnice II.třídy: ano - II/213
Železnice: ano
Železniční vlečka: ne
Letiště: ano - Karlovy Vary - 50 km, Hof - 50 km
Hraniční přechod: ano - Vojtanov - 5 km

Omezení výstavby:

Záplavové území: ne
Ochranné pásmo TI: ano - VTL plynovod
Ochranné pásmo dálnice: ne
Ochranné pásmo železnice: ano
Ochranné pásmo letiště: ne
CHKÚ: ne
Biokoridor: ne

Soubory ke stažení

 

Mapa lokality

 
 
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji

Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
Závodní 278,
360 18 Karlovy Vary
Podnikatelský inkubátor KANOV, 4. patro