přeskočit k navigaci »

Průmyslová zóna Sokolov - Staré Sedlo

širší vztahy
 
město: Staré Sedlo
Počet obyvatel obce: 819
Katastrální území: Vítkov u Sokolova (782963), Staré Sedlo u Sokolova (754722)
Okres: Sokolov
Rozloha lokality (ha): cca 130.00, volných:130.00
Vlastnické vztahy Počet vlastníků Podíl na vlastnictví v % Omezení vlastnických práv:
Soukromé 1 100% žádná
Obecní 0 0% žádná
Státní 0 0% žádná
Církevní 0 0% žádná
Neurčeno 0 0% žádná
Celkem vlastníků 1  

Stručná charakteristika:

Průmyslová zóna Staré Sedlo se nachází na území NUTS II – Severozápadní Čechy, v Karlovarském kraji, nejbližšími městy jsou Sokolov (23 tis. obyvatel) a Staré Sedlo (cca 800 obyvatel). Průmyslová zóna o celkové ploše 124 ha je z hlediska územně plánovací dokumentace připravena pro průmyslovou výrobu a skladování. S ohledem na dobré dopravní napojení je plocha vedena jako lokalita strategického významu pro Karlovarský kraj. Území není zatíženo žádnými závazky a vlastníkem pozemků je Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Zájmem kraje a města Sokolova je plochu využít po vyčerpání všech ostatních průmyslových ploch v rámci Sokolovské aglomerace, případně plochu nabídnout strategickému investorovi, který zajistí trh práce v rámci restrukturalizace zdejšího průmyslu.

Město Sokolov

Město Sokolov se nachází v centrální části Sokolovské pánve na úpatí Krušných hor. Celorepublikově významné zásoby hnědého uhlí a na ně navazující výroba elektřiny činí ze Sokolovska významný energetický uzel celostátní i mezinárodní přenosové soustavy. Město leží u dálnice D/6, na mezinárodní trase Nűrnberg – Cheb – Sokolov - Karlovy Vary – Praha a dále na křižovatce silnic II. třídy Kraslice – Sokolov - Bečov nad Teplou. Významné postavení má i železniční trať regionálního významu Cheb – Karlovy Vary – Ústí nad Labem. Ve městě je celá řada středních škol se zaměřením na strojírenství a stavební průmysl. Nedaleko Sokolova se nachází obce Královské Poříčí, Habartov, Bukovany, Dolní Rychnov, Staré Sedlo, městys Svatava, dále město Březová u Sokolova a Loket. Tyto obce poskytují dostatečné lidské zdroje a kapacity rezidenčního bydlení v celé oblasti. Ve vzdálenosti 30 km se nachází mezinárodní letiště v Karlových Varech.

Trh práce

Největším zaměstnavatelem aglomerace je energetický průmysl. Ten se dělí na těžbu primárních zdrojů, která postupně ukončuje těžbu, a vlastní zpracování zdrojů – výrobu a distribuci elektrické energie. Proces restrukturalizace zdejšího průmyslu vytváří dostatečný potenciál nabídky kvalifikovaných pracovních sil převážně v oblasti strojírenství a doprovodných služeb.

 

*Poslední aktualizace: 1/2019

Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality: Montážní a skladovací areály, průmyslová výroba, komerční prodej
Územně plánovací dokumentace: ano Geoportál
Územní rozhodnutí: ano
Investiční záměry: ne
Podpora z veřejných zdojů: ne
Ekologická zátěž: ne
Občanská vybavenost:

MŠ, SŠ, banky, sportoviště v nedalékém Sokolově

Napojení na sítě technické infrastruktury:

Vodovod: ne
Kanalizace: ne
Plynovod: ne
Elektřina: ne
Teplo: ne
Telekomunikace: ne

Dopravní napojení:

Dálnice: ano - plocha u sjezdu č. 141 dálnice D/6
Silnice I.třídy: ano
Silnice II.třídy: ano
Železnice: ano - nejbližší žst. Sokolov, cca 4,5 km, 10 min.
Železniční vlečka: ne
Letiště: ano - mezinárodní letiště Karlovy Vary, 30 km, 30 min.
Hraniční přechod: ne

Omezení výstavby:

Záplavové území: ne
Ochranné pásmo TI: ano - vedení VVN a VN, plynovod
Ochranné pásmo dálnice: ano - rychlostní komunikace R/6
Ochranné pásmo železnice: ne
Ochranné pásmo letiště: ne
CHKÚ: ne
Biokoridor: ne

Soubory ke stažení

 

Mapa lokality

 
 
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji

Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
Závodní 278,
360 18 Karlovy Vary
Podnikatelský inkubátor KANOV, 4. patro