přeskočit k navigaci »

Průmyslová zóna Ostrov - jih

širší vztahy
 
město: Ostrov
Počet obyvatel obce: 17.222
Katastrální území: Ostrov nad Ohří (715883)
Okres: Karlovy Vary
Rozloha lokality (ha): cca 30.50, volných:1.30
Vlastnické vztahy Počet vlastníků Podíl na vlastnictví v % Omezení vlastnických práv:
Soukromé 0 0% žádná
Obecní 1 100% žádná
Státní 0 0% žádná
Církevní 0 0% žádná
Neurčeno 0 0% žádná
Celkem vlastníků 1  

Stručná charakteristika:

Průmyslová zóna Ostrov se nachází na území NUTS II—Severozápadní Čechy, Karlovarský kraj, město Ostrov(17.400 obyvatel). Celková plocha průmyslové zóny Ostrov je 30,5 ha. Předmětem současné nabídky je prodej pozemků o výměře 0,7 ha, které jsou vybaveny přístupovou a ústřední obslužnou komunikací , vybavené základní technickou infrastrukturou. Pozemky v průmyslové zóně jsou v majetku města Ostrov a jsou vymezeny jako smíšené výrobní plochy a určeny pro stavby pro průmysl a výrobu všeho druhu a sklady. Veřejné sítě jsou instalovány na hranici každého použitelného pozemku. Ve směru od Karlových Varů je průmyslová zóna dobře dostupná sjezdem z obchvatu města Ostrov ze silnice I. tř. 1/13. Nabídka pozemků v průmyslové zóně se týká přímých provozovatelů budoucích výrobních zařízení. Zájmem města Ostrov je vyhledat malé a středně velké podniky, které v zóně vytvoří co nejvíce pracovních příležitostí.

Po opuštění záměru Města Ostrov na výstavbu městské kompostárny na PZO, je volná část pozemku určeného k zastavění o výměře cca 10 000 – 13 000 m2. Jedná se pozemek s převýšeným terénem.

 

Město Ostrov

Město Ostrov se rozkládá na úpatí Krušných hor, v severozápadní části Sokolovské pánve. Tento průmyslový region s děleným trhem práce má dlouhou tradici ve strojírenství, elektrotechnickém průmyslu, výrobě skla, porcelánu a v malých a středních podnicích zpracovatelského průmyslu. Město Ostrov leží na silnici I/13 (E442) Karlovy Vary – Ostrov – Ústí nad Labem – Dresden, v blízkosti silnice I/6 (E48) Nűrnberg – Cheb – Karlovy Vary – Praha. A na silnici I/25 Ostrov – Boží Dar – Chemnitz. Ostrovem rovněž prochází hlavní železniční trať Nűrnberg – Karlovy Vary – Ústí nad Labem. Ve vzdálenosti 15 km se nachází mezinárodní letiště v Karlových Varech.

Trh práce

Společný trh práce aglomerace Ostrov – Karlovy Vary je vhodný pro rozvojové programy. V Ostrově jsou střední školy se zaměřením na strojírenství, elektrotechniku a dopravu, které se zabývají rekvalifikací pracovní síly. Průmyslová aglomerace nabízí možnosti rozvoje bydlení a rozvoje sociální infrastruktury, v případě dalšího přílivu pracovních sil.

 

*Poslední aktualizace: 11/2015

Územně plánovací dokumentace: ano Geoportál
Územní rozhodnutí: ano
Investiční záměry: ne
Podpora z veřejných zdojů: ne
Ekologická zátěž: ne
Občanská vybavenost:

MŠ - 5, ZŠ - 3, ZUŠ - 1, gymnázium - 1, SPŠ - Centrum technického vzdělávání - 1, poliklinika, nemocnice, pošta a banky, město Ostrov připravuje MHD na průmyslovou zónu

Napojení na sítě technické infrastruktury:

Vodovod: ano - DN 150
Kanalizace: ano
Plynovod: ano
Elektřina: ano - VN 2x22
Teplo: ano - v SV rohu areálu je situována výměníková stanice
Telekomunikace: ano

Dopravní napojení:

Dálnice: ano - D6 - 9 km, D7 - 40 km, A93 - 70 km
Silnice I.třídy: ano - I/13 ze směru Karlovy Vary sjezdy situovanými na S a J od PZ
Silnice II.třídy: ano
Železnice: ano - žst. Ostrov, trať č. 140 Chomutov - K.Vary - Cheb - SRN
Železniční vlečka: ne
Letiště: ano - Letiště Karlovy Vary, 17 km, 19 min.
Hraniční přechod: ano - Boží Dar, s omezením

Omezení výstavby:

Záplavové území: ne
Ochranné pásmo TI: ano - vedení VVN 110 kV
Ochranné pásmo dálnice: ne
Ochranné pásmo železnice: ne
Ochranné pásmo letiště: ne
CHKÚ: ne
Biokoridor: ne

Soubory ke stažení

 

Mapa lokality

 
 
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji

Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
Závodní 278,
360 18 Karlovy Vary
Podnikatelský inkubátor KANOV, 4. patro