přeskočit k navigaci »

Průmyslová zóna Nové Sedlo

širší vztahy
 
město: Nové Sedlo
Počet obyvatel obce: 2.606
Katastrální území: Chranišov (653713), Nové Sedlo u Lokte (706680)
Okres: Sokolov
Rozloha lokality (ha): cca 7.93, volných:0.00
Typ lokality: zasíťované území
Vlastnické vztahy Počet vlastníků Podíl na vlastnictví v % Omezení vlastnických práv:
Soukromé 0 0% žádná
Obecní 1 100% žádná
Státní 0 0% žádná
Církevní 0 0% žádná
Neurčeno 0 0% žádná
Celkem vlastníků 1  

Stručná charakteristika:

Zájmové území se nalézá na severním okraji města Nové Sedlo po obou stranách silnice II/209 Nové Sedlo- Chodov, mimo zastavěné území obce. Na západním okraji sousedí s povrchovým závodem Sokolovské uhelné (Lom Družba), na východním okraji s kolejištěm Českých drah. Území bylo v minulosti devastováno důlní činností- je zde těleso důlní dráhy, zbytky stavebních konstrukcí, atd.  Zasíťování pozemků pro průmyslovou zónu bylo dokončeno 09/2014. V návrhu nového územního plánu se předpokládá rozšíření plochy.

Informace o plochách

  • Plocha „B“ – p.p.č. 164/32 -  výměra 14 517 m2 - (prodáno)
  • Plocha „C“ – p.p.č. 164/44 - výměra   8 867  m2 - (prodáno)
  • Plocha „D“ – p.p.č. 319/1   - výměra 11 285  m2 - (prodáno)
  • Plocha „E“ – p.p.č. 335/36 - výměra 22 785  m2 - (prodáno)
  • Plocha „F“ – p.p.č.  335/1  -  výměra 13 388 m2 - (prodáno)
  • Plocha „G“ – p.p.č. 335/60 - výměra   9789   m2 - (prodáno)

 

*Poslední aktualizace: 2/2017

Předchozí převažující využití lokality: důlní činnost, vedení sítí
Stávající převažující využití lokality: nevyužito
Využití lokality dle ÚPD: Průmyslová výroba, sklady a skladovací plochy, vybavenost komerč
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality: Řemeslnické a průmyslové provozy, sklady velkoobchodu, výrobní s
Územně plánovací dokumentace: ano Geoportál
Územní rozhodnutí: ano
Hydrogeologický průzkum: geologická rešerše
Plocha určená k zástavbě: cca 4.76 ha
Hrubý odhad investičních nákladů na využití lokality (mil. Kč): 190.00
Termín, ve kterém je možno začít s výstavbou (rok): 2015
Investiční záměry: ne
Podpora z veřejných zdojů: ano
Ekologická zátěž: ne

Napojení na sítě technické infrastruktury:

Vodovod: ano
Kanalizace: ano
Plynovod: ne - do 1 km
Elektřina: ano - v místě 22 kV
Teplo: ano - 2x DN 250
Telekomunikace: ano

Dopravní napojení:

Dálnice: ano - D6 - 2 km, D5 - 80 km
Silnice I.třídy: ano
Silnice II.třídy: ano - v místě
Železnice: ano - Nové Sedlo, do 1 km
Železniční vlečka: ne
Letiště: ano - Karlovy Vary, 20 km
Hraniční přechod: ne - nejbližší Kraslice - Klingenthal 35 km; Svatý Kříž - Waldsassen

Omezení výstavby:

Záplavové území: ne
Ochranné pásmo TI: ano
Ochranné pásmo dálnice: ne
Ochranné pásmo železnice: ano
Ochranné pásmo letiště: ne
CHKÚ: ne
Biokoridor: ne

Skládka odpadu

Kapacita: SATER-CHODOV, s.r.o.
Vzdálenost: 8 km

Soubory ke stažení

 

Mapa lokality

 
 
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji

Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
Závodní 278,
360 18 Karlovy Vary
Podnikatelský inkubátor KANOV, 4. patro