přeskočit k navigaci »

Průmyslová zóna Nová Role

širší vztahy
 
město: Nová Role
Počet obyvatel obce: 4.092
Katastrální území: Nová Role (705250)
Okres: Karlovy Vary
Rozloha lokality (ha): cca 4.30, volných:0.00
Obsazenost: naplněná
Vlastnické vztahy Počet vlastníků Podíl na vlastnictví v % Omezení vlastnických práv:
Soukromé 1 100% žádná
Obecní 0 0% žádná
Státní 0 0% žádná
Církevní 0 0% žádná
Neurčeno 0 0% žádná
Celkem vlastníků 1  

Stručná charakteristika:

Průmyslová zóna již nemá volnou kapacitu.

Průmyslová zóna Nová Role se nachází na území NUTS II – Severozápadní Čechy, v Karlovarském kraji, město Nová Role (4.092 obyvatel). Zóna o celkové ploše 4,3 ha je z hlediska územně plánovací dokumentace připravena pro investory k využití využití jako území pro průmyslovou a zemědělskou výrobu. Lokalita se nachází na okraji města Nová Role za továrnou na výrobu porcelánu Thun, a.s. Pozemek je od dob výstavby přilehlé továrny nevyužíván a sloužil jako rezerva pro průmyslovou výrobu. Počátkem roku 2013 byly zahájeny terénní úpravy dle územního plánu, včetně vybudování samostatného příjezdu a napojení na stávající sítě společnosti Thun 1794, a.s.

Pozemek je vyňat ze ZPF, poplatek za vynětí bude hrazen na základě stavebního povolení. Přístupová komunikace je v současné době přes areál závodu THUN a.s. Pracuje se na jiné přístupové komunikaci, která je závislá na platnosti nového ÚP.

 

Město Nová Role

Město Nová Role leží na rozhraní podkrušnohorské pánve a Nejdecké vrchoviny na středním toku řeky Rolavy. Silniční napojení na rychlostní komunikaci R/6 Cheb – Sokolov – Karlovy Vary je možné ze dvou směrů a to po silnici II/220 přes Starou Roli s napojením v Karlových Varech a nebo přes Chodov silnicí II/209 s napojením za Novým Sedlem. Železniční napojení na regionální trať č. 140 je možné tratí č. 142 Karlovy Vary - Johangeorgenstadt a nebo odbočnou tratí č. 143 z Nové Role do Chodova. Ve vzdálenosti 20 km od města se nachází mezinárodní letiště v Karlových Varech.

Trh práce

Nejvýznamnější zaměstnavatel v Nové Roli je jedna z největších porcelánek ve střední Evropě, která se specializuje na výrobu porcelánu pro domácnosti a hotely pod značkou Thun. S ohledem na dobrou dopravní dostupnost po silnici i železnici zde najde uplatnění pracovní síla z přilehlého okolí.

*Poslední aktualizace: 6/2017

Předchozí převažující využití lokality: rezerva pro průmyslovou výrobu
Územně plánovací dokumentace: ano Geoportál
Územní rozhodnutí: ano
Investiční záměry: ne
Podpora z veřejných zdojů: ne
Ekologická zátěž: ne

Napojení na sítě technické infrastruktury:

Vodovod: ano - napojení na sítě společnosti Thun 1794, a.s.
Kanalizace: ano - napojení na sítě společnosti Thun 1794, a.s.
Plynovod: ano - napojení na sítě společnosti Thun 1794, a.s.
Elektřina: ano - napojení na sítě společnosti Thun 1794, a.s.
Teplo: ano - napojení na sítě společnosti Thun 1794, a.s.
Telekomunikace: ano - napojení na sítě společnosti Thun 1794, a.s.

Dopravní napojení:

Dálnice: ne
Silnice I.třídy: ano - napojení na D/6 Cheb – Sokolov – Karlovy Vary 12 km
Silnice II.třídy: ano - II/220, II/209
Železnice: ano - trať č. 142 , trať č. 143
Železniční vlečka: ne
Letiště: ne - 20 km mezinárodní letiště Karlovy Vary
Hraniční přechod: ne

Omezení výstavby:

Záplavové území: ne
Ochranné pásmo TI: ano - plynovod, VN, horkovod
Ochranné pásmo dálnice: ne
Ochranné pásmo železnice: ne
Ochranné pásmo letiště: ne
CHKÚ: ne
Biokoridor: ne

Soubory ke stažení

 

Mapa lokality

 
 
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji

Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
Závodní 278,
360 18 Karlovy Vary
Podnikatelský inkubátor KANOV, 4. patro