přeskočit k navigaci »

Průmyslová zóna - bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s. r. o.

širší vztahy
 
město: Sokolov
Počet obyvatel obce: 24.111
Katastrální území: Sokolov (752223)
Okres: Sokolov
Rozloha lokality (ha): cca 15.10, volných:0.00
Typ lokality: částečně zastavěná plocha
Vlastnické vztahy Počet vlastníků Podíl na vlastnictví v % Omezení vlastnických práv:
Soukromé 1 100% žádná
Obecní 0 0% žádná
Státní 0 0% žádná
Církevní 0 0% žádná
Neurčeno 0 0% žádná
Celkem vlastníků 1  

Stručná charakteristika:

Průmyslová zóna o celkové ploše 15,1 ha se nachází přímo na území města Sokolov podél Chebské ulice spojující Sokolov a Dolní Rychnov. V areálu se nachází administrativní objekty, haly a sklady. Napojení do areálu je po stávajících místních komunikacích, návaznost na silnici R6 Cheb - Karlovy Vary. Areál má k dispozici vlečku napojenou na železniční síť. Možné využití zčásti pro těžkou průmyslovou výrobu a skladování (strojírenství, obalovna) a zčásti na lehkou smíšenou výrobu, řemeslnou výrobu a skladování.

Limity: Administrativní objekty montované panelové s plochou střechou, původně zámecké objekty zděné se sedlovou střechou, haly přízemní zděné se sedlovou střechou, zbylé sklady ocelové s plochou střechou. Vzheledem k předchozí hornické činnosti hlubinným i povrchovým způsobem se v případě další výstavby doporučuje provést znalecký posudek na vliv z hornické činnosti a stavebně geologický průzkum.

 

*Poslední aktualizace: 02/2017

 

Využití lokality dle ÚPD: Průmyslová výroba a skladování, smíšená výroba
Územně plánovací dokumentace: ano Geoportál
Územní rozhodnutí: ano
Investiční záměry: ne
Podpora z veřejných zdojů: ne
Ekologická zátěž: ne
Občanská vybavenost:

MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, knihovna, divadlo, sportovní stadion, nemocnice, pošta

Napojení na sítě technické infrastruktury:

Vodovod: ano
Kanalizace: ano
Plynovod: ano
Elektřina: ano
Teplo: ano
Telekomunikace: ano

Dopravní napojení:

Dálnice: ano - D6 - 2 km
Silnice I.třídy: ano - E49 - 2 km
Silnice II.třídy: ano - II/210
Železnice: ano - V dosahu celostátní železniční tratě č. 140
Železniční vlečka: ano
Letiště: ano - Mezinárodní letiště Karlovy Vary 29 km
Hraniční přechod: ne

Omezení výstavby:

Záplavové území: ne
Ochranné pásmo TI: ano - vedení VVN a VN
Ochranné pásmo dálnice: ne
Ochranné pásmo železnice: ano - vlečka v areálu
Ochranné pásmo letiště: ne
CHKÚ: ne
Biokoridor: ne

Soubory ke stažení

 

Mapa lokality

 
 
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji

Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
Závodní 278,
360 18 Karlovy Vary
Podnikatelský inkubátor KANOV, 4. patro