přeskočit k navigaci »

Potenciální plocha ze ZÚR, Průmyslová zóna Velká Hleďsebe - Klimentov

širší vztahy
 
město: Velká Hleďsebe
Počet obyvatel obce: 2.226
Katastrální území: Klimentov (778311)
Okres: Cheb
Rozloha lokality (ha): cca 6.90, volných:6.90
Typ lokality: záměr ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚR)
Vlastnické vztahy Počet vlastníků Podíl na vlastnictví v % Omezení vlastnických práv:
Soukromé 1 100% žádná
Obecní 0 0% žádná
Státní 0 0% žádná
Církevní 0 0% žádná
Neurčeno 0 0% žádná
Celkem vlastníků 1  

Stručná charakteristika:

Lokalita je situovaná na severním okraji zastavěné části obce; lokalita bude dostupná novou komunikací ze silnice I/21 mimo  zastavěné území obce.

Doporučení: v lokalitě budou preferovány firmy z oblasti lehkého průmyslu, obchodu a řemesel, bez negativního vlivu na životní prostředí. Výrobní plochy je nezbytné využívat v souladu se zájmy obce Velká Hleďsebe a okolních obcí a s ohledem na zájmy utváření příměstské krajiny. Území rozvíjet komplexně za předpokladu zainvestování dopravní a technickou infrastrukturou.

Připraven je projekt revitalizace bývalých kasáren. Po demolici a dalších rozsáhlých úpravách areálu by zde mohl vzniknout takzvaný Senior Resort, byty pro zdravotníky, ale také menší průmyslová zóna.

*Poslední aktualizace: 1/2022

Předchozí převažující využití lokality: kasárna
Využití lokality dle ÚPD: Plochy výroby průmyslové (VP.1)
Územně plánovací dokumentace: ano Geoportál

Dopravní napojení:

Silnice I.třídy: ano - I/21 Cheb - Planá exit 128 na D5
Železnice: ano - žst. Valy u Mariánských Lázní
Železniční vlečka: ano - není

Mapa lokality

 
 
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji

Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
Závodní 278,
360 18 Karlovy Vary
Podnikatelský inkubátor KANOV, 4. patro