přeskočit k navigaci »

Panattoni Park Cheb (v rámci Průmyslového parku Cheb I.)

 
město: Cheb
Počet obyvatel obce: 33.067
Katastrální území: Hradiště u Chebu (651021), Dolní Dvory (651052)
Okres: Cheb
Rozloha lokality (ha): cca 29.50, volných:13.80
Typ lokality: nájemní haly
Počet parcel: 2 volných:2
Vlastnické vztahy Počet vlastníků Podíl na vlastnictví v % Omezení vlastnických práv:
Soukromé 1 100% žádná
Obecní 1 0% žádná
Státní 0 0% žádná
Církevní 0 0% žádná
Neurčeno 0 0% žádná
Celkem vlastníků 2  

Stručná charakteristika:

Více informací na Panattoni Park Cheb (panattonieurope.com)

Panattoni Park Cheb se nachází v Průmyslové zóně Cheb, která se rozprostírá na východním okraji města Chebu, v bezprostřední blízkosti rychlostní silnice D6 (sjezd 164), jen 8 kilometrů od hraničního přechodu do SRN Pomezí/Schirnding. Celková navrhovaná zastavěná plocha parku je 294 519 m2. Záměrem je vybudovat zde budovy, které bude možné rozdělit do menších jednotek dle přání klienta.

Skupina Accolade připravuje průmyslové parky s významnými nadnárodními developery a následně je pronajímá případným zájemcům oboru lehkého průmyslu a logistiky na dobu minimálně 5 - 15 let. Pokud klient nenajde vhodný objekt, může si ho dát postavit na míru podle jeho individuálních potřeb.

Výbornou dopravní dostupnost zajišťují dálnice A93/A9/A4/A72 do Regensburgu, Mnichova, Lipska a Chemnitzu. Chebem prochází evropský železniční koridor z Prahy do Norimberku a železniční spojení s přilehlými pohraničními oblastmi Německa (Selb, Hof) a Česka zajišťuje lokální trať. Město Cheb zařadil prestižní britský magazín fDi Intelligence mezi Top 10 východoevropských měst s nejlepší podporou investic.

 

*Poslední aktualizace: 11/2015

 

Využití lokality dle ÚPD: výroba a skladování
Územně plánovací dokumentace: ano Geoportál
Územní rozhodnutí: ano
Investiční záměry: ne
Podpora z veřejných zdojů: ne
Ekologická zátěž: ne
Občanská vybavenost:

MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, nemocnice, pošta, knihovna, divadlo, sportovní stadiony, bazén

Napojení na sítě technické infrastruktury:

Vodovod: ano
Kanalizace: ano
Plynovod: ano
Elektřina: ano
Teplo: ano
Telekomunikace: ano

Dopravní napojení:

Dálnice: ano - D/6 (E48), sjezd 164
Silnice I.třídy: ano
Silnice II.třídy: ano - II/606
Železnice: ano - evropský železniční koridor Praha - Norimberk
Železniční vlečka: ne
Letiště: ano - mezinárodní letiště Karlovy Vary (50 km)
Hraniční přechod: ano - Pomezí n./Ohří a Svatý Kříž,Vojtanov

Omezení výstavby:

Záplavové území: ne
Ochranné pásmo TI: ne
Ochranné pásmo dálnice: ne
Ochranné pásmo železnice: ne
Ochranné pásmo letiště: ano - výškové omezení staveb
CHKÚ: ne
Biokoridor: ne

Soubory ke stažení

 

Mapa lokality

 
 
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji

Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
Závodní 278,
360 18 Karlovy Vary
Podnikatelský inkubátor KANOV, 4. patro