přeskočit k navigaci »

Průmyslový park Otovice

širší vztahy
 
město: Otovice
Počet obyvatel obce: 769
Katastrální území: Otovice u Karlových Var [716596]
Okres: Karlovy Vary
Rozloha lokality (ha): cca 9.48, volných:9.48
Typ lokality: pozemky pro investiční výstavbu
Vlastnické vztahy Počet vlastníků Podíl na vlastnictví v % Omezení vlastnických práv:
Soukromé 3 100% žádná
Obecní 0 0% žádná
Státní 0 0% žádná
Církevní 0 0% žádná
Neurčeno 0 0% žádná
Celkem vlastníků 3  

Stručná charakteristika:

Zájmová oblast se nachází v Otovicích, které se nachází v těsné blízkosti největšího města kraje Karlových Varů. Vlastní pozemky o rozloze 9,1 ha jsou rovinné s ideálním  tvarem téměř čtverce. Podmínkou pro jejich využití je minimální procento ozelenění ve výši 15 %. Pozemky nemají žádné ekologické zátěže,  žádné vyvolané infrastrukturní investice,  ale  naopak dobré předpoklady pro efektivní budování inženýrských sítí. V případě zájmu investora územní plán umožňuje rozšíření o dalších cca. 8 ha.

 

*Poslední aktualizace: 5/2016

Využití lokality dle ÚPD: Plochy pro výrobu a skladování, drobnou a řemeslnou výrobu
Podíl zemědělského půdního fondu: 100 %
Územně plánovací dokumentace: ano Geoportál
Územní rozhodnutí: ne
Investiční záměry: ne
Podpora z veřejných zdojů: ne
Ekologická zátěž: ne
Občanská vybavenost:

ZŠ, knihovna, vlaková a autobusová doprava, vše ostatní v nedalekých Karlových Varech

Napojení na sítě technické infrastruktury:

Vodovod: ano
Kanalizace: ano
Plynovod: ano
Elektřina: ano
Teplo: ne
Telekomunikace: ano

Dopravní napojení:

Dálnice: ne
Silnice I.třídy: ano - D6, 2 km
Silnice II.třídy: ano
Železnice: ano - Dalovice, 300 m
Železniční vlečka: ne - možnost protažení vlečky (trať na Merklín, potravinářský sklad)
Letiště: ano - Karlovy Vary, 9 km
Hraniční přechod: ne

Omezení výstavby:

Záplavové území: ne
Ochranné pásmo TI: ano - venkovní vedení el.sítě 22 kV
Ochranné pásmo dálnice: ne
Ochranné pásmo železnice: ne
Ochranné pásmo letiště: ne
CHKÚ: ne
Biokoridor: ne

Soubory ke stažení

 

Mapa lokality

 
 
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji

Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
Závodní 278,
360 18 Karlovy Vary
Podnikatelský inkubátor KANOV, 4. patro