přeskočit k navigaci »

Průmyslová plocha Kraslice

 
město: Kraslice
Počet obyvatel obce: 6.952
Katastrální území: Kraslice; 673293
Okres: Sokolov
Rozloha lokality (ha): cca 1.60, volných:0.00
Typ lokality: zasíťované území
Počet parcel: 1
Vlastnické vztahy Počet vlastníků Podíl na vlastnictví v % Omezení vlastnických práv:
Soukromé 0 0% žádná
Obecní 1 100% žádná
Státní 0 0% žádná
Církevní 0 0% žádná
Neurčeno 0 0% žádná
Celkem vlastníků 1  

Stručná charakteristika:

Průmyslová plocha se nachází v okrajové části města Kraslice, směrem k hraničnímu přechodu Kraslice - Klingenthal. Samotný pozemek o rozloze 1,6 hektarů je převážně rovný. Podle schváleného územního plánu je součástí smíšených výrobních ploch. Zájmové území se nachází v blízkosti silnice II/210 a železnice spojující Kraslice a Klingenthal. Radnice města nabízí příchozím investorům i zajímavé místní pobídky, jako je např. zvýhodněná cena pozemků.

 

*Poslední aktualizace: 02/2017

 

Využití lokality dle ÚPD: smíšené výrobní plochy
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality: výroba, sklady, obchod, služby
Územně plánovací dokumentace: ano Geoportál
Územní rozhodnutí: ano
Plocha určená k zástavbě: cca 1.60 ha
Investiční záměry: ne
Podpora z veřejných zdojů: ne
Ekologická zátěž: ne
Občanská vybavenost:

MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, knihovna, poliklinika, pošta

Napojení na sítě technické infrastruktury:

Vodovod: ano
Kanalizace: ano
Plynovod: ano
Elektřina: ano
Teplo: ne
Telekomunikace: ano

Dopravní napojení:

Dálnice: ano - D6, 25 km
Silnice I.třídy: ano
Silnice II.třídy: ano - II./210
Železnice: ano - Kraslice, 2 km
Železniční vlečka: ne
Letiště: ano - Karlovy Vary, 40 km
Hraniční přechod: ano - Kraslice - Klingenthal, 2 km

Omezení výstavby:

Záplavové území: ano
Ochranné pásmo TI: ano - kanalizace, vedení VN
Ochranné pásmo dálnice: ne
Ochranné pásmo železnice: ne
Ochranné pásmo letiště: ne
CHKÚ: ne
Biokoridor: ne

Soubory ke stažení

 

Mapa lokality

 
 
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji

Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
Závodní 278,
360 18 Karlovy Vary
Podnikatelský inkubátor KANOV, 4. patro