přeskočit k navigaci »

Hospodářský park Aš

širší vztahy
 
město:
Počet obyvatel obce: 13.054
Katastrální území: Aš (600521)
Okres: Cheb
Rozloha lokality (ha): cca 28.50, volných:5.60
Typ lokality: zasíťované území
Vlastnické vztahy Počet vlastníků Podíl na vlastnictví v % Omezení vlastnických práv:
Soukromé 1 90% žádná
Obecní 1 10% žádná
Státní 0 0% žádná
Církevní 0 0% žádná
Neurčeno 0 0% žádná
Celkem vlastníků 2  

Stručná charakteristika:

Více informací na CTPark Aš - Commercial Real Estate Developer And Manager

Hospodářský park Aš se nachází na území NUTS II – Severozápadní Čechy, v Karlovarském kraji, na území města Aš (13 tis. obyvatel), je připravován tzv. „na zelené louce“, přičemž inženýrské sítě jsou přivedeny na hranice areálu. Pozemky o celkové ploše 28,5 ha jsou určeny k prodeji nebo nájmu firmám jako plochy určené pro průmyslovou výrobu a skladování. Vlastníkem pozemků je město Aš a společnost Roofs Development s.r.o., která je součástí BCD Group (mezinárodní seskupení několika developerských společností).

Město Aš

Město Aš a jeho nejbližší okolí je tradiční oblastí textilního průmyslu Působí zde však i několik významnějších podniků se strojírenskou výrobou. Město leží na hranici se SRN (hraniční přechod Aš – Selb). V roce 2002 byl podél západního okraje města vybudován nový silniční obchvat, který zlepšil dostupnost hospodářského parku. Město Aš je komunikačně napojeno na nový severní obchvat města Chebu (dálnice D/6 – E48) Nűrnberg – Cheb – Praha a dobře dostupná je rovněž dálnice A93 Műnchen – Berlin, vedoucí po německém území ve vzdálenosti 10 km. Ve vzdálenosti cca 35 km se nachází mezinárodní letiště v německém Hofu a ve vzdálenosti cca 70 km se nachází mezinárodní letiště v Karlových Varech.

Trh práce

Výhodou regionu je levná a zkušená pracovní síla, zvláště v oblasti strojírenství, elektrotechniky a textilní výroby, s dobrou znalostí německého jazyka.

 

*Poslední aktualizace: 1/2019

 

Využití lokality dle ÚPD: plochy pro průmyslovou výrobu a skladování.
Územně plánovací dokumentace: ano Geoportál
Územní rozhodnutí: ano
Investiční záměry: ne
Podpora z veřejných zdojů: ne
Ekologická zátěž: ne

Napojení na sítě technické infrastruktury:

Vodovod: ano - na hranici areálu
Kanalizace: ano - na hranici areálu
Plynovod: ano - na hranici areálu
Elektřina: ano - na hranici areálu
Teplo: ano - na hranici areálu
Telekomunikace: ano - na hranici areálu

Dopravní napojení:

Dálnice: ano - A93 Műnchen – Berlin (10 km), D6 Cheb - Praha
Silnice I.třídy: ano - I/21 – E49
Silnice II.třídy: ano
Železnice: ano
Železniční vlečka: ne
Letiště: ano - mezinárodní letiště Hof (SRN) 35 km
Hraniční přechod: ano - Aš - Selb

Omezení výstavby:

Záplavové území: ne
Ochranné pásmo TI: ano - venkovní vedení VN 22 kV
Ochranné pásmo dálnice: ne
Ochranné pásmo železnice: ano
Ochranné pásmo letiště: ne
CHKÚ: ne
Biokoridor: ne

Soubory ke stažení

 

Další informace

 

Mapa lokality

 
 
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji

Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
Závodní 278,
360 18 Karlovy Vary
Podnikatelský inkubátor KANOV, 4. patro