přeskočit k navigaci »

Zkušební polygon BMW

širší vztahy
 
město: Sokolov
Počet obyvatel obce: 25.210
Katastrální území: Dolní Nivy (629880), Boučí (629871), Horní Nivy (629898), Horní Rozmyšl (629901), Lomnice u Sokolova (686620), Týn u Lomnice (686638), Vintířov u Sokolova (782408)
Okres: Sokolov
Rozloha lokality (ha): cca 1037.00, volných:0.00
Typ lokality: rekultivovaná výsypka, zasíťované území napojené na okolní dopravní infrastrukturu
Obsazenost: naplněná
Vlastnické vztahy Počet vlastníků Podíl na vlastnictví v % Omezení vlastnických práv:
Soukromé 0 0% žádná
Obecní 0 0% žádná
Státní 0 0% žádná
Církevní 0 0% žádná
Neurčeno 0 0% žádná
Celkem vlastníků 0  

Stručná charakteristika:

Na Sokolovsku bude letos hotová první část testovacího polygonu automobilky BMW. Výstavba areálu na bývalé výsypce Sokolovské uhelné má v budoucnu ještě pokračovat. I Karlovarský kraj počítá v letošním roce s pokračováním stavby silničního napojení areálu, parkoviště a zázemí polygonu.

Od testovacího polygonu světové značky si kraj slibuje přínos zejména v zaměstnanosti vysoce kvalifikovaných lidí, ale i v navazujících servisních službách.

Stavba probíhá dle plánu, převážná většina zemních prací je již hotová, na mnoha místech se již pokládá asfaltový povrch, včetně hrubých staveb budov.

 

*Poslední aktualizace: 1/2022

Předchozí převažující využití lokality: výsypka dolu Jiří
Stávající převažující využití lokality: zkušební polygon
Využití lokality dle ÚPD: plochy dopravní infrastruktury
Územně plánovací dokumentace: ano Geoportál
Územní rozhodnutí: ano
Občanská vybavenost:

MŠ, ZŠ, SŠ, sportoviště, nemocnice v nedalekém Sokolově

Dopravní napojení:

Dálnice: ano - D6
Silnice II.třídy: ano - II/210, II/222
Železniční vlečka: ne
Letiště: ano - Karlovy Vary

Mapa lokality

 
 
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji

Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
Závodní 278,
360 18 Karlovy Vary
Podnikatelský inkubátor KANOV, 4. patro