přeskočit k navigaci »

Panattoni Park Ostrov - sever

širší vztahy
 
město: Ostrov
Počet obyvatel obce: 16.491
Katastrální území: Dolní Žďár u Ostrova (715859), Vykmanov u Ostrova (715841)
Okres: Karlovy Vary
Rozloha lokality (ha): cca 12.00, volných:0.00
Typ lokality: zasíťované území napojené na okolní dopravní infrastrukturu
Obsazenost: naplněná
Vlastnické vztahy Počet vlastníků Podíl na vlastnictví v % Omezení vlastnických práv:
Soukromé 0 0% žádná
Obecní 0 0% žádná
Státní 0 0% žádná
Církevní 0 0% žádná
Neurčeno 0 0% žádná
Celkem vlastníků 0  

Stručná charakteristika:

Bývalý areál Škoda Ostrov, kde do roku 2004 probíhala výroba trolejbusů, byl díky efektivnímu a udržitelnému přístupu developera Panattoni od roku 2017 revitalizován. Při revitalizaci ostrovského areálu se Panattoni podařilo v souladu s požadavky České inspekce životního prostředí vytřídit a zrecyklovat rekordních 98,7 % demoličního odpadu, čímž se stal jedním z největších revitalizovaných brownfieldů vůbec.

Park nabízí dvě nové budovy pro výrobu nebo skladové prostory o celkové rozloze cca 121 000 m2. Prostory může využívat buď jeden nájemce, nebo několik nájemců a společně vytvořit takzvaný "multi tenant building". Dle projektu je naplánovaná jedna velká a druhá menší hala, přičemž obě budovy aspirují na prestižní certifikaci udržitelnosti BREEAM na úrovni Excellent.

Průmyslová zóna v Ostrově nad Ohří se nachází v Karlovarském kraji v západní části České republiky. Park je snadno dostupný z větších měst, jako jsou Karlovy Vary (12 km) a Chomutov (40 km), stejně tak i od německých hranic (65 km). Další výhodou je snadná dostupnost na rychlostní silnici E442/13 spojující Karlovy Vary - Chomutov - Most – Teplice nebo vlaková síť propojená ve stejném směru. Díky plánované výstavbě o této velikosti vznikne v regionu nabídka nových pracovnících míst, které vyrovnají stabilitu na pracovním trhu a představují tak potenciál jak pro město, tak pro ukotvení zázemí silného partnera v regionu.

Prvním nájemcem Panattoni Parku Ostrov North je přední světový výrobce elektrických konektorů, čteček čipových karet a kabelových svazků Amphenol Tuchel Industrial. Tato společnost patří již téměř 20 let k nejstabilnějším zaměstnavatelům v karlovarském regionu. Hala o velikosti 100 000 m2 čeká na vhodného nájemce, který jej může využít například pro moderní automatizované či distribuční centrum.

 

*Poslední aktualizace: 1/2022

 

Předchozí převažující využití lokality: bývalý areál Škoda Ostrov - výroba trolejbusů byla v roce 2004 ukončena
Stávající převažující využití lokality: nové výrobní a skladovací haly
Územně plánovací dokumentace: ano Geoportál
Územní rozhodnutí: ano
Investiční záměry: ano
Podpora z veřejných zdojů: ano
Ekologická zátěž: ano

Napojení na sítě technické infrastruktury:

Vodovod: ano
Kanalizace: ano
Plynovod: ano
Elektřina: ano
Teplo: ano
Telekomunikace: ano

Dopravní napojení:

Dálnice: ano
Silnice I.třídy: ano
Silnice II.třídy: ano
Železnice: ano
Železniční vlečka: ano
Letiště: ano
Hraniční přechod: ano

Omezení výstavby:

Záplavové území: ano
Ochranné pásmo TI: ano
Ochranné pásmo dálnice: ano
Ochranné pásmo železnice: ano
Ochranné pásmo letiště: ano
CHKÚ: ano
Biokoridor: ano

Soubory ke stažení

přehledná situace (76.77 KB, pdf)

informační materiál (4 MB, pdf)

 

Mapa lokality

 
 
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji

Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
Závodní 278,
360 18 Karlovy Vary
Podnikatelský inkubátor KANOV, 4. patro