přeskočit k navigaci »

Panattoni Park Aš

 
město:
Počet obyvatel obce: 13.054
Katastrální území: Aš (600521)
Okres: Cheb
Rozloha lokality (ha): cca 3.96, volných:3.96
Typ lokality: nájemní haly
Počet parcel: 10
Vlastnické vztahy Počet vlastníků Podíl na vlastnictví v % Omezení vlastnických práv:
Soukromé 1 50% žádná
Obecní 1 50% žádná
Státní 0 0% žádná
Církevní 0 0% žádná
Neurčeno 0 0% žádná
Celkem vlastníků 2  

Stručná charakteristika:

Panattoni Park Aš se nachází v okrajové části města Aš, v těsné blízkosti hraničního přechodu Aš - Selb. Průmyslová plocha je velmi dobře dostupná díky silničnímu obchvatu města. Město Aš je komunikačně napojeno na nový severní obchvat města Chebu (silnice I/6 – E48) Nűrnberg – Cheb – Praha a dobře dostupná je rovněž dálnice A93 Műnchen – Berlin, vedoucí po německém území ve vzdálenosti 10 km. Ve vzdálenosti cca 35 km se nachází mezinárodní letiště v německém Hofu a ve vzdálenosti cca 70 km se nachází mezinárodní letiště v Karlových Varech.

Skupina Accolade připravuje průmyslové parky s významnými nadnárodními developery a následně je pronajímá případným zájemcům oboru lehkého průmyslu a logistiky na dobu minimálně 5 - 15 let. Pokud klient nenajde vhodný objekt, může si ho dát postavit na míru podle jeho individuálních potřeb.

Záměrem je vybudovat zde dvě budovy, které bude možné rozdělit do menších jednotek dle přání klienta.

Dispozice budov

  • Celková zastavěná plocha  39 684 m2
  • Budova A  34 500 m2  230 x 150 m
  • Budova B  5 184 m2  72 x 72 m

 

*Poslední aktualizace: 11/2015

 

Využití lokality dle ÚPD: lehká výroba, skladování, logistika
Územně plánovací dokumentace: ano
Územní rozhodnutí: ano
Plocha určená k zástavbě: cca 3.96 ha
Investiční záměry: ne
Podpora z veřejných zdojů: ne
Ekologická zátěž: ne
Občanská vybavenost:

MŠ, ZŠ, SŠ, lékaři, pošta, knihovna, muzeum

Napojení na sítě technické infrastruktury:

Vodovod: ano
Kanalizace: ano
Plynovod: ano
Elektřina: ano
Teplo: ano
Telekomunikace: ano

Dopravní napojení:

Dálnice: ano - A93 Műnchen – Berlin 10 km, D6 20 km
Silnice I.třídy: ano - I/64
Silnice II.třídy: ano - II/213
Železnice: ano
Železniční vlečka: ne
Letiště: ano - mezinárodní letiště Hof (SRN) 35 km
Hraniční přechod: ano - Aš - Selb

Omezení výstavby:

Záplavové území: ne
Ochranné pásmo TI: ano - plynovod, vodní přivaděč
Ochranné pásmo dálnice: ne
Ochranné pásmo železnice: ne
Ochranné pásmo letiště: ne
CHKÚ: ne
Biokoridor: ne

Soubory ke stažení

 

Mapa lokality

 
 
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji

Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
Závodní 278,
360 18 Karlovy Vary
Podnikatelský inkubátor KANOV, 4. patro