přeskočit k navigaci »

Skladovací hala Otovice

širší vztahy
 
město: Otovice
Počet obyvatel obce: 700
Katastrální území: Otovice u Karlových Var
Okres: Karlovy Vary
Rozloha lokality (ha): cca 2.30, volných:0.00
Typ lokality: Zastavěná plocha a nádvoří
Obsazenost: volná
Vlastnické vztahy Počet vlastníků Podíl na vlastnictví v % Omezení vlastnických práv:
Soukromé 1 100% žádná
Obecní 0 0% žádná
Státní 0 0% žádná
Církevní 0 0% žádná
Neurčeno 0 0% žádná
Celkem vlastníků 1  

Stručná charakteristika:

Dostavovaná část původního objektu je výrobní a skladovací halou, která kromě samotného prostoru určeného pro výrobu a skladování disponuje zázemím pro zaměstnance. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený. Objekt je možné rozdělit na 3 lodě. Hlavní loď je určena provozu výroby a skladování, další lodí je loď příjmu zboží a poslední lodí je dvoupodlažní část obsahující samotné zázemí objektu. Zázemí obsahuje kromě komunikačních prostor také prostor příjmu zboží, kancelářské prostory, hygienické zázemí (šatny, WC, úklidové místnosti) a prostory pro odpočinek (jídelna). V objektu se nenachází žádné výrobní technologie.

 

*Poslední aktualizace: 1/2022

Územně plánovací dokumentace: ano Geoportál
Územní rozhodnutí: ano
Investiční záměry: ano
Podpora z veřejných zdojů: ano
Ekologická zátěž: ano

Napojení na sítě technické infrastruktury:

Vodovod: ano - vodovodní přípojka z veřejné sítě
Kanalizace: ano - svedena do ČOV
Plynovod: ano - zaveden do areálu
Elektřina: ano - rozvod 220/380 V ze samostatné trafostanice
Teplo: ano
Telekomunikace: ano

Dopravní napojení:

Dálnice: ano - poblíž D6
Silnice I.třídy: ano - poblíž I/13
Silnice II.třídy: ano
Železnice: ano - poblíž nádraží Dalovice
Železniční vlečka: ano
Letiště: ano - Karlovy Vary
Hraniční přechod: ano - se Saskem

Omezení výstavby:

Záplavové území: ano
Ochranné pásmo TI: ano
Ochranné pásmo dálnice: ano
Ochranné pásmo železnice: ano
Ochranné pásmo letiště: ano
CHKÚ: ano
Biokoridor: ano

Soubory ke stažení

memorandum (927.92 KB, pdf)

 

Mapa lokality

 
 
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji

Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
Závodní 278,
360 18 Karlovy Vary
Podnikatelský inkubátor KANOV, 4. patro